OR

Ouderraad (OR)

De Ouderraad (OR) van CBS Rehoboth bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 leden Bij de OR-vergaderingen is de directeur aanwezig. Vergaderingen vinden ongeveer één keer in de acht weken plaats.

Tot de taak van de OR behoort o.a.: het in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals: sinterklaas, kerst - en paasvieringen, verkeersouder,  schoolplein verbeteringen, traktaties, sportevenementen, schoolfeesten en de ouderavond.

Alle activiteiten worden in werkgroepsverband voorbereid; er vindt altijd terugkoppeling (op hoofdlijnen) plaats in de OR over de voortgang. U bent van harte welkom wanneer u een keer wilt meehelpen met een bepaalde activiteit. Aan het begin van het schooljaar kunt u aangeven via een activiteitenlijst waaraan u wilt meehelpen.

In de OR zitten de volgende ouders:
Erwin Solle  (Ylva groep 3- Niek groep 6)
Marjolein Renkema (Rodin groep 4 - Julan groep 1)
Harma Rozema (Stijn groep 8)
Esther Snip (Fayèn groep 3 -Ilian groep 6)
Fokko v.d. Heide (Inez groep 7)
Tally Vedder (Nadia groep 5)
Maaike Poll- de Boer (Yorick groep 8 - Myrthe groep 7)
Gea Hummel (Veerle groep 8)