OR

Ouderraad (OR)

De Ouderraad (OR) van CBS Rehoboth bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 leden Bij de OR-vergaderingen is de directeur aanwezig. Vergaderingen vinden ongeveer één keer in de acht weken plaats.

Tot de taak van de OR behoort o.a.: het in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals: sinterklaas, kerst - en paasvieringen, verkeersouder,  schoolplein verbeteringen, traktaties, sportevenementen, schoolfeesten en de ouderavond.

Alle activiteiten worden in werkgroepsverband voorbereid; er vindt altijd terugkoppeling (op hoofdlijnen) plaats in de OR over de voortgang. U bent van harte welkom wanneer u een keer wilt meehelpen met een bepaalde activiteit. Aan het begin van het schooljaar kunt u aangeven via een activiteitenlijst waaraan u wilt meehelpen.

In de OR zitten de volgende ouders:
Erwin Solle  (Ylva groep 2- Niek groep 5)
Marjolein Renkema (Rodin groep 3)
Harma Rozema (Stijn groep 7)
Esther Snip (Fayèn groep 2-Ilian groep 5)
Fokko v.d. Heide (Inez groep 6)
Tally Vedder (Nadia groep 4)
Maaike Poll- de Boer (Yorick groep 7 - Myrthe groep 6)
Gea Hummel (Veerle groep 7)