Passend Onderwijs

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs in gegaan. Wat is er veranderd? 
- Schoolbesturen krijgen zorgplicht
- Het kind krijgt recht op „passend” onderwijs bij inschrijving.
Alle scholen bieden basisondersteuning; hiermee kunnen de meeste leerlingen worden opgevangen. In het schoolondersteuningsprofiel en de schoolgids moeten scholen beschrijven wat bij de basisondersteuning hoort.

Als een kind meer nodig heeft dan de basisondersteuning, kan de school bij het eigen  schoolbestuur extra ondersteuning aanvragen. Soms kan de leerling daardoor op school blijven, in andere gevallen is het beter om een speciale(basis)school te kiezen. Besturen leveren dus „zorg” aan scholen, die zij op bovenschools niveau organiseren.
De schoolbesturen in het Westerkwartier werken samen om zoveel mogelijk extra ondersteuning te kunnen leveren. Het geld daarvoor komt van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen en Noordenveld.

Samenwerkingsverband  Passend Onderwijs PO 20.01 Groningen en Noordenveld
Dit samenwerkingsverband beslaat vier subregio’ s. De Westerkwartiergemeenten en Noordenveld vormen de subregio West.

Het postadres van het samenwerkingsverband is:
Swv 20-01 PO
Postbus 8061
9702 KB  GRONINGEN

Subregio Westerkwartier- Noordenveld
De subregio’s krijgen alle ruimte om efficiënt en effectief te zijn.
Onze subregio omvat alle scholen in de gemeenten Zuidhorn, Grootegast, Marum, Leek en Noordenveld. Zij geven samen met het voortgezet- en het speciaal  (basis)onderwijs Passend Onderwijs vorm.
Met elkaar vormen zij het Regionaal Overleg Passend Onderwijs (ROPO).

Wat verandert er na 1 augustus 2014?
Leerkrachten en ouders moeten weten welke leerlingen de eigen school zeker kan opnemen (ken je basisondersteuning!)
De basisschool moet zorgen voor onderwijs dat past bij wat een leerling nodig heeft (besef welke verplichting je bent aangegaan!)
Het schoolbestuur bepaalt welke extra ondersteuning beschikbaar is voor de school(in de vorm van maatwerk!)