Hoofdluizen

Op school controleert het LuizenOpsporingsTeam (het LOT) na iedere vakantie op maandag alle leerlingen op hoofdluis.
Wanneer we bij kinderen hoofdluis of neten vinden, neemt de directie van school contact op met de betreffende ouders.
Hoofdluis is niet iets om u voor te schamen, iedereen kan ze krijgen!
Wel willen we proberen de school (en de kinderen) zo luisvrij mogelijk te houden.
In de volgende bijlagen kunt u zien, hoe u dit kunt aanpakken.

LSH-hoofdluis5stappenplan(1).pdf
luis_vragen&antw_LR.pdf