MR

Op deze pagina vindt u de verslagen van de MR vergadering. Het verslag van de laatste vergadering op deze pagina moet nog formeel worden vastgesteld door de MR in de volgende vergadering.  Na iedere vergadering krijgen de MR-leden het verslag van deze vergadering en kunnen zij binnen een week hun opmerkingen op het verslag geven.  Na een week is het een concept-verslag, dat in de volgende vergadering wordt vastgesteld maar voor ouders wel alvast te lezen is op onze website.

De huidige MR-leden zijn:
Fabian Cieremans 
Erik Hekkema
Heleen de Jong
Janneke Rinsma


In 2018-2019 is er nog geen vergadering geweest