Naam school:             CBS “Rehoboth”
Adres:                         Ykesloot 6
Postcode/plaats:           9821 TS  Oldekerk
Telefoon:                     0594- 500998
E-mail:                       rehoboth@quadraten.nl 

Website:                     rehoboth.pentaprimair.nl
Directie:                     dhr. Omke Bakker
 
Schoolgrootte:  De schoolgrootte is afgeleid van de telling, zoals die plaats vond op 1 oktober 2017. Op dat moment stonden er 144 kinderen ingeschreven. De school heeft 9 lokalen, een speellokaal voor de kleuters en diverse nevenruimtes. 

 

 

Onze school heet: CBS “Rehoboth” en is een Christelijke school.
Het woord “Rehoboth” betekent in Bijbelse zin: “Ruimte”. (Genesis 26:22 - Isaäk kreeg ruimte, land om te wonen).
In die ruimte wordt er onderwijs gegeven met oog voor elkaars specifieke mogelijkheden en respect voor elkaars ideeën.
Als we elkaar die “ruimte” geven en gunnen, komt de naam “Rehoboth” volledig tot zijn recht. 


De betekenis van het logo van school
Stevig geworteld in de grond: we hebben een stevige basis, een geschiedenis als school. We denken daarbij ook aan de C. die voor onze school staat.
Een volle kruin: daaronder kun je schuilen voor zon en regen en daarna weer verder gaan.
De school moet een veilige omgeving zijn voor kinderen, ouders en personeel.
Bladeren in veel kleuren: -de kleuren van de vereniging Penta Primair, waar onze school deel van uit maakt.
- ieder kind (maar ook iedere leerkracht) heeft eigen talenten, ieder hoort er op zijn /haar manier bij en mag er zijn.
Enkele bladeren laten los en dwarrelen weg: dit zijn de kinderen (maar ook leerkrachten) die de school verlaten en hun weg elders vervolgen.
Nieuwe bladeren vormen zich: nieuwe kinderen in groep1 (ook nieuw personeel).
Kleine, niet altijd zichtbare diertjes maken gebruik van de boom: andere mensen die niet direct met de Rehoboth zijn verbonden, zijn ook welkom op onze school.
De boom staat ook voor groei (denk b.v. aan jaarringen).
We willen graag een dynamische school zijn (beweging – groei!)
 
 
Het gebouw, waarin de school is gevestigd, is in 2008 uitgebreid en volledig gerenoveerd. Vanaf 1900 wordt er al lesgegeven aan de C.B.S. “Rehoboth” te Oldekerk. Aan de achterkant van het gebouw kunnen de ouders en de kinderen gebruik maken van ‘t Sprutterspad’.
 
Informatie over school: Via de website en de schoolgids kunt u informatie over onze school vinden. Ook is het mogelijk een afspraak te maken met de directeur. In februari wordt er een open huis voor nieuwe ouders georganiseerd. De datum en het tijdstip worden bekend gemaakt in de Midweek en in de Dorpsproat.
 
Aanmelden kind(eren): In januari wordt er een voorlichtingsavond georganiseerd voor ouders, die nog geen kinderen bij ons op school hebben. In februari is er ook een open ochtend voor deze ouders. U kunt uw kind(eren) telefonisch aanmelden bij de directeur.
Kinderen die voor een nieuw schooljaar moeten worden aangemeld, graag vóór 1 april aanmelden. Voor een goede planning is het belangrijk dat we tijdig weten welke kinderen bij ons op school komen. Na aanmelding moeten er nog diverse formulieren worden ingevuld door de ouder(s) / verzorger(s).

 

 


Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top