CBS Rehoboth

Adres (post en bezoekadres):
Ykesloot 6
9821 TS Oldekerk

telefoonnummer: 0594-500998
e-mail: rehoboth@pentaprimair.nl

Onze directeur
Dhr. Omke Bakker
werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag als directeur
Woensdagmorgen leerkracht voor groep 7-8

Onze Ib'er
Mevrouw Berien Hammer
werkzaam op maandag