OR

Ouderraad (OR)

Op deze pagina vindt u de verslagen van de OR vergadering. Na iedere vergadering krijgen de OR-leden het verslag van deze vergadering en kunnen zij binnen een week hun opmerkingen op het verslag geven.  Na een week is het een concept-verslag, dat in de volgende vergadering wordt vastgesteld maar voor ouders wel alvast te lezen is op onze website.

Verslagen:
Notulen OR vergadering dinsdag 12 april 2016.pdf

De Ouderraad (OR) van CBS Rehoboth bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 leden Bij de OR-vergaderingen is de directeur aanwezig. Vergaderingen vinden ongeveer één keer in de acht weken plaats.

Tot de taak van de OR behoort o.a.: het in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals: sinterklaas, kerst - en paasvieringen, verkeersouder,  schoolplein verbeteringen, traktaties, sportevenementen, schoolfeesten en de ouderavond.

Alle activiteiten worden in werkgroepsverband voorbereid; er vindt altijd terugkoppeling (op hoofdlijnen) plaats in de OR over de voortgang. U bent van harte welkom wanneer u een keer wilt meehelpen met een bepaalde activiteit. Aan het begin van het schooljaar kunt u aangeven via een activiteitenlijst waaraan u wilt meehelpen.

In de OR zitten de volgende ouders:
Erwin Solle  (Niek groep 3)
Marjolein Renkema (Rodin groep 1)
Harma Rozema (Stijn groep 5)
Esther Snip (Ilian groep 3)
Fokko v.d. Heide (Inez groep 4)
Tally Vedder (William groep 8 - Nadia groep 2)
Maaike Poll- de Boer (Yorick groep 5 - Myrthe groep 4)
Boukje de Groot (Rowan groep 5)
Gea Hummel (Veerle groep 5)