MR

Op deze pagina vindt u de verslagen van de MR vergadering. Het verslag van de laatste vergadering op deze pagina moet nog formeel worden vastgesteld door de MR in de volgende vergadering.  Na iedere vergadering krijgen de MR-leden het verslag van deze vergadering en kunnen zij binnen een week hun opmerkingen op het verslag geven.  Na een week is het een concept-verslag, dat in de volgende vergadering wordt vastgesteld maar voor ouders wel alvast te lezen is op onze website.
 

Laatste verslag:  
20160119 Notulen MR Rehoboth.pdf
20151014 Notulen MR Rehoboth.pdf

 

ARCHIEF:
Jaarverslag MR Rehoboth 2014 2015.pdf

20150623 Notulen MR Rehoboth.pdf
20150108 Notulen MR Rehoboth.pdf

Jaarverslag MR Rehoboth 2013 2014.pdf

20140918 Notulen MR Rehoboth.pdf

20140612 Notulen MR Rehoboth.pdf

MR-20140121 Notulen MR Rehoboth.pdf