Groepsindeling 2016 / 2017

Groep

1-2a

1-2b

3-4

4-5

6

7

8

Aantal leerlingen

18

17

22

28

24

17

19

Maandag

Juf Ineke

Juf Meenskje

Juf Nelly

Juf

Anneke

Juf Bineke

Juf Janneke Rinsma

Juf Heleen

Dinsdag

Juf Ineke

Juf Meenskje

Juf Nelly

Juf

Anneke

Juf Bineke

Juf Janneke Rinsma

Juf Heleen

Woensdag

Juf Karin

Juf Meenskje

Juf Nelly/
Juf Nynke (om en om)

Juf Ida

Juf Bineke

Juf Janneke Rinsma

Juf Theresia

Donderdag
 

Juf Karin

Juf Anne Marie

Juf Nynke

Juf Ida

Juf Janneke
Maathuis

Juf Theresia

Juf Heleen

Vrijdag
morgen

Juf Anne Marie

Juf Nynke

Juf Ida

Juf Janneke
Maathuis

Juf Theresia

Juf Heleen

Vrijdag
middag

vrij

vrij

vrij

Groep 5 juf Anne Marie

(groep 4 vrij)

Juf Janneke
Maathuis

Juf Theresia

Juf Heleen

Tot de kerstvakantie krijgt groep 4 op de maandag, dinsdag en woensdag les van onze Lio-juf Jiske Mölenberg. Zij hebben dan les in lokaal 6.

Bewegingsonderwijs
De groepen 1 en 2 krijgen dagelijks bewegingsonderwijs in het speellokaal en/of buiten. 
We gebruiken de "Tremahal" voor het bewegingsonderwijs aan de groepen 3 t/m 8.
De indeling van de lessen ziet er als volgt uit:

Gymrooster   2016-2017

maandagmiddag

groep 3 

samen met groep 4

 

groep 5

dinsdagmiddag

groep 8

groep 6

groep 7

donderdagmiddag

groep 3-4

 

groep 4-5

vrijdagmiddag

groep 8

groep 7

groep 6



 


Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top